Konferencja to zgromadzenie ludzi z określonej branży, organizacji lub grupy, którzy mają wspólne zainteresowania, cele lub wyzwania. Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji, a także networking i budowanie relacji biznesowych. Konferencje mogą być zarówno fizyczne, jak i online, i często trwają kilka dni.