Odrzucenie spadku — jak to zrobić?

Każdy spadek można przyjąć lub odrzucić, a spadkobierca ustawowy lub wskazany w testamencie stworzonym przez zmarłego ma w tym zakresie zupełną dowolność.

Każdy spadek można przyjąć lub odrzucić, a spadkobierca ustawowy lub wskazany w testamencie stworzonym przez zmarłego ma w tym zakresie zupełną dowolność. Najczęściej w skład spadku wchodzi majątek, ale zdarza się, że zmarły pozostawił po sobie również długi. Jeśli przewyższają one wartość aktywów spadku, najlepszą opcją jest odrzucenie spadku. Dzięki temu spadkobierca nie musi regulować zobowiązań finansowych, które zostawił po sobie zmarły. Jak odrzucić spadek, aby długi spadkobiercy nie przeszły na spadkobiercę? Wszystkie informacje znajdziesz w tym tekście. 

Jak można odrzucić spadek? 

Jak potwierdza radca prawny w Częstochowie, odrzucenie spadku można przeprowadzać z zastosowaniem różnych dróg formalnych. Spadkobiercy ustawowi mogą odrzucić spadek notarialnie, w tym celu wystarczy udać się do notariusza w miejscu swojego zamieszkania. 

Kolejny sposób to odrzucenie spadku w postępowaniu spadkowym, które toczy się w sądzie. W sprawach spadkowych można przedstawić również notarialne odrzucenie spadku. 

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Okazuje się, że w przypadku odrzucenia spadku przez osobę niepełnoletnią, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Kancelaria Kowalski w Częstochowie przyznaje, że nie wystarczy, aby rodzic lub opiekun prawny dziecka udał się w tym celu do notariusza. Konieczna jest sprawa sądowa w sądzie rodzinnym. To sąd na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego zatwierdza odrzucenie spadku, jeśli ten nie jest korzystny dla małoletniego spadkobiercy. 

Kiedy odrzucić spadek? 

Warto wiedzieć, że każda osoba, która jest spadkobiercą ustawowym lub została wskazana w testamencie, ma wyznaczony czas na odrzucenie spadku. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, automatycznie spadek zostaje przyjęty, a wraz z nim możliwe długi. 

Od otrzymania informacji o spadku, spadkobiorca ma dokładnie 6 miesięcy na jego odrzucenie. 

Artykuł powstał na podstawie informacji merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl